Vývoj software

Více než 10 let byl mým denním chlebem vývoj databázových aplikací. Podílel jsem se například na návrhu a realizaci informačního systému v technologii v Aeru Vodochody.

Později jsem se vyvíjel aplikaci pro správu akcionářské agendy v akciových společnostech pro firmu M3V Praha.

Za dobu aktivní vývojářské činnosti jsem používal FoxPro / Visual FoxPro různých verzí, případně VBA pro MS Excel, Outlook a také Corel Graphics Suite.

Nabídka

Školení

Díky dlouholetým zkušenostem Vám mohu nabídnout individuální školení na produkty MS Office (Word, Excel, Outlook), případně Corel Draw.

Emitent 2010

Vedení knihy akcionářů - listinné i zaknihované akcie; registrace a hlasování na valné hromadě; správa dividend.

Touto problematikou jsme se zabývali od roku 2002. Původní software napsaný ve Foxpro pro DOS nahradila zcela přepracovaná verze pro Windows. V současné době společně nabízíme poslední verzi tohoto systému, aplikaci Emitent 2010.

Distribuci této aplikace včetně souvisejícího poradenství zajišťuje společnost M3V Praha, a. s.

Více informací zde.

Distribuce: M3V Praha, a. s.